Hvordan kan vi samarbeide bedre til det beste for barn og ungdom på Agder?

Telemarksforskning har på oppdrag fra Agder fylkeskommune forsket på hvordan kunnskap kan brukes systematisk for å beskytte de mest utsatte unge mot utenforskap og jevne ut forskjellene. «De viktigste risikofaktorene er skolefaglige utfordringer, det å være utsatt for mobbing eller mistrivsel på skolen og i nærmiljøet, det å ha få venner og å ha dårlige relasjoner til foreldene og familien sin,» skriver kronikkforfatterne. Foto: Shutterstock