• Jeg er stolt av det KrF og Venstre har fått til sammen på borgerlig side i fem år, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

KrF får mest igjen med Venstre

Det går bra med Norge. Vi er et fellesskap tufta på samhold, med mennesker som er trygge på seg selv og på vår historie.