• Idrettsetaten har vært meget dyktig pådriver for å få nye anlegg og har i dag best anleggsdekning sammenlignet med de øvrige storbyene, skriver kronikkforfatterne. FOTO: foto fra boka

Ikke ødelegg idrettsetaten

Den administrative del av Fellesnemnda for Nye Kristiansand har foreslått å dele idrettsetaten i 3 deler, hvor administrasjonen vil bli i Kultursektoren og driftsdelen fordelt på henholdsvis parkvesenet (utendørsanleggene) og Kristiansand Eiendom (byggene).