• Vi går glipp av 687 000 årsverk hvert eneste år på grunn av utenforskap, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra en tidligere jobbmesse i regi av Nav i Kristiansand. FOTO: JACOB BUCHARD

Bærekraftig velferdsstat – økt arbeidsinkludering

Jeg har den siste tiden jobbet med et forslag som vil forhindre og redusere utenforskapet i arbeidslivet. Vi kan, hvis vi får økte statlige overføringer, sørge for at flere kommer inn i arbeidslivet, samtidig som vi redusere antall mennesker på passive ytelser.