• Grensesnittene mellom kollegaer og eksterne partnere blir visket ut, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

Agder i møte med globale trender

Næringsliv og offentlig sektor på Agder står overfor digitalisering, globalisering og fragmentering. Konsekvensene av disse tre trendene er enorme. Vi vet enda ikke hvordan vi skal møte dem.