• Som innbygger vil jeg ha høyere tillit til en kommune som åpent varsler Datatilsynet når de oppdager brudd på personvernrutinene sine enn en kommune som ikke oppdager avvik eller velger å legge lokk på dette, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Om personvern og kommunekultur

Personvern handler om retten til et privatliv og muligheten til å kunne sikre seg mot overvåkning. Dette er en av grunnsteinene i vårt demokratiske system og er både etablert som en menneskerett og innlemmet i Grunnloven.