Det har vokst fram mange kontakter mellom UiA og  lokalsamfunnet på Lesbos som gjør at UiA har følt seg forpliktet til å yte en innsats i den situasjonen som har oppstått, skriver kronikkforfatterne. UiA-ansatte har blant annet hatt innsamlinger i Norge som støtter lokale hjelpeorganisasjoner. Bildet viser flyktninger fra Moria-leiren på vei inn i den nye teltleiren som greske myndigheter har satt opp på øya. Det har vokst fram mange kontakter mellom UiA og lokalsamfunnet på Lesbos som gjør at UiA har følt seg forpliktet til å yte en innsats i den situasjonen som har oppstått, skriver kronikkforfatterne. UiA-ansatte har blant annet hatt innsamlinger i Norge som støtter lokale hjelpeorganisasjoner. Bildet viser flyktninger fra Moria-leiren på vei inn i den nye teltleiren som greske myndigheter har satt opp på øya. Foto: YARA NARDI / reuters / ntb

Ved Europas grense