– Torskebestanden i Sør-Norge – i Nordsjøen og Skagerrak – har vært i dårlig forfatning de siste årene. Til tross for at kvotene er blitt kraftig redusert de siste årene har situasjonen ikke bedret seg. I år måtte vi sørlendinger frykte for juletorsken vår, skriver forfatterne. På bildet fiskehandler Reidar Fredriksen med en rugg av en torsk i forbindelse med en sak i avisen om nettopp juletorsken. – Torskebestanden i Sør-Norge – i Nordsjøen og Skagerrak – har vært i dårlig forfatning de siste årene. Til tross for at kvotene er blitt kraftig redusert de siste årene har situasjonen ikke bedret seg. I år måtte vi sørlendinger frykte for juletorsken vår, skriver forfatterne. På bildet fiskehandler Reidar Fredriksen med en rugg av en torsk i forbindelse med en sak i avisen om nettopp juletorsken. Foto: kjartan bjelland

Naturmangfoldkrisen – i skyggen av klimakrisen