– Kvaliteten på bygningene ved Kvinneklikken og Barne- og ungdomsavdelingen SSK er ikke optimal. Vi ønsker oss på sikt et nytt bygg. I mellomtiden skal vi utbedre det som lar seg gjøre. På tross av gamle bygninger er behandlingskvaliteten i de to avdelingene høy, skriver avdelingssjefene for Kvinneklinikken og  Barne- og ungdomsavdelingen, Randi Andersen og Kåre Danielsen. – Kvaliteten på bygningene ved Kvinneklikken og Barne- og ungdomsavdelingen SSK er ikke optimal. Vi ønsker oss på sikt et nytt bygg. I mellomtiden skal vi utbedre det som lar seg gjøre. På tross av gamle bygninger er behandlingskvaliteten i de to avdelingene høy, skriver avdelingssjefene for Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsavdelingen, Randi Andersen og Kåre Danielsen. Foto: Kristin Ellefsen

Kompetansen ligger hos våre fagfolk, ikke i veggene!