• Internasjonale forskere sammen med norske forskere har vist at en variabel som rektors engasjement og lederskap i forhold til lærerkollegiet har stor forklaringskraft på elevenes læring og utvikling, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Bekymringer og muligheter for skoleeier

11. desember ble Skolebidragsindikatoren (SI) lagt fram av Utdanningsdirektoratet. Indikatoren viser skolers evne til å løfte elevene gjennom det videregående utdanningsløpet: å få elevene til å fullføre, bestå og å få så gode karakterer som mulig.