Rettferdig grøn omstilling

Vi må ha ei sterkare kopling mellom klimatiltaka og fordelingspolitikken for å sikre folkeleg støtte til nødvendig omstilling. Samtidig må vi ha eit system som ikkje tar bort insentiva til å legge om i miljøvenleg retning, skriv kronikkforfattaren. Foto: Kjartan Bjelland