Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen skaper rammene rundt hverdagslivet vårt, og hvordan vi opplever steder vi bor, arbeider og besøker, skriver forfatterne. På bildet Kanalbyen i Kristiansand, hvor det bygges leiligheter.. Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen skaper rammene rundt hverdagslivet vårt, og hvordan vi opplever steder vi bor, arbeider og besøker, skriver forfatterne. På bildet Kanalbyen i Kristiansand, hvor det bygges leiligheter.. Foto: Kristin Ellefsen

Den undervurderte næringen