Kan ny E18 bygges ut på en mer bærekraftig måte?

Nye Veier har i lang tid arbeidet sammen med flere kommuner for å finne veitrase for utbygging av ny E18 på de gjenstående strekningene mellom Oslo og Kristiansand, skriver forfatteren. Her fra Brokelandsheia i Gjerstad. Foto: Kjetil Samuelsen