Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes reagerer kraftig

foto