Men som eneforsørger i min husstand med 4 barn mellom 4 og 13 år, bosatt i Kristiansand, har jeg nå skjønt at jeg ikke kan regne meg i gruppen folk flest, som regjeringen skulle prioritere.

Kommunen min ble nylig en sammenslått storkommune. Som by og landsdel har vi de senere årene slitt med Sørlandsnyhetene, politisk kaos i bystyret, fastlege-krise, interne nettverk og det evigvarende bibelbelte-stempelet, for å nevne noe. Fra ukens lokalavis kan jeg tilføye at Agder ligger høyest på andel uføre og at vi samtidig scorer lavest på andel kvinner som jobber fulltid, kvinner i lederstillinger og på kvinnelønn.

Som storkommune var vi i Kristiansand nå i en posisjon til å ta tak i provinsielle utfordringer og skape en kommune som ønsket å ta tak i landsdelens utfordringer.

Strukturelle utfordringer som er vanskelige å snu, men som det i kommunen de siste årene har vært jobbet grundig med.

Kommunalministerens nyhet sist uke om en kommende folkeavstemning for en mulig oppløsning av storkommunen var oppsiktsvekkende og påvirker viktig arbeid for å endre landsdelens strukturelle utfordringer.

Det var her folk flest i storkommunen Kristiansand hadde trengt en forutsigbar regjering som støtte opp om lokaldemokratiet og et system som trenger endring.

Penger vil nå renne ut til atter nye utredninger, frustrasjon, usikkerhet og rapportering, penger, som med stor fordel, heller burde finansiert en utbedret fastlege-ordning, et Nav-system som ikke bryter ned folk flest eller til fattigdoms- og uføreproblematikk i byen vår. Da kunne vi kommet oss videre, forbi det provinsielle, og bli en moderne og velfungerende storkommune for folk flest.

Folk flest har jo for øvrig hatt mye å stri med den siste tiden, i form av generell høy prisvekst og stadig høyere rente.

Med min lønnsinntekt på 283.000,- (Statens Kunstnerstipend for 2022) i tillegg til blant annet en leieinntekt og en begrenset overgangsstønad, har jeg som eneforsørger for min husstand med fire barn et trangt budsjett, men jeg har frem til 2022 likevel fått til å spare. Jeg sparer til etterisolering, da huset vi ellers er så godt fornøyd med, er bygget i 1952 og av den mer trekkfulle sorten.

Jeg føler meg veldig heldig som fikk kjøpt akkurat dette huset, og sender en varm tanke til kundeveilederen i banken min som valgte å snu hver stein for å kunne finne en løsning. Huset har god plass til hele min gjeng, også hvis hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage igjen skulle bli en realitet.

Det er jo slett ikke alle i min situasjon som har mulighet til å kjøpe et hus. Veldig mange må leie, og kan med dette få ytterligere begrensninger og usikkerhet.

Jeg var som sagt godt i gang med å spare til etterisolering, samtidig som jeg tok høyde for stigende rente.

Din uttalelse om at «politikken handler om å gjøre prioriteringer og treffe valg», kan jo forklare hvorfor du sviktet så godt som en hel landsdel sist uke.

Men så langt i 2022 er vårt strømforbruk 14.004,34 kWh fordelt på 6 personer.

Vi har begrenset strømforbruket så mye som mulig, men har som tidligere nevnt en trekkfull bolig. For dette forbruket har vi betalt 28.000 kr, mot ca 30.000 for hele 2021, noe som har satt en stopper for sparingen. Dette eksempelet viser jo også bare en av de mange økte kostnadene som hver familie nå må regne med, som du uttalte til Fædrelandsvennen denne uken.

Folk flest debatterer jo strømstøtten. Også de med to inntekter pr husstand og godt betalte jobber. Jeg setter selvfølgelig veldig stor pris på støtten som ble opprettet, men det er her jeg begynte å forstå at den ikke er for folk flest. At regjeringen på ingen måter jobber for familier som min eller for vår landsdel, etter sist ukes sjokkbeskjed fra kommunalministeren.

Din uttalelse om at «politikken handler om å gjøre prioriteringer og treffe valg», kan jo forklare hvorfor du sviktet så godt som en hel landsdel sist uke.

Jeg mener folk flest i storkommunen Kristiansand hadde fortjent en regjering som støttet dem i å endre viktige strukturelle utfordringer, og at vi sammen hadde hatt en mulighet til å bedre generelle levekår i hele Agder.

Jeg håper fortsatt at du kan være med oss i dette arbeidet!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.