• – Mange østtyskere føler seg derfor sviktet av de tradisjonelle partiene, og har vansker med å se at demokratiet har gitt dem særlige fordeler, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser Øst-Berlin, sett fra vest i 1977. FOTO: Mimsy Møller

Valg i Øst-Tyskland

1. september er det valg til delstatsforsamling i Brandenburg og Sachsen helt øst i Tyskland. Valget ansees som retningsgivende for landets videre politiske utvikling.