– Matematikkplanens intensjon vektlegger at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i, og mellom, fagets kunnskapsområder og andre fags kunnskapsområder, påpeker kronikkforfatteren. – Matematikkplanens intensjon vektlegger at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i, og mellom, fagets kunnskapsområder og andre fags kunnskapsområder, påpeker kronikkforfatteren. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Meningsfull matematikkundervisningen for alle

Når voksne og ungdoms dårlige erfaringer med skolen trekkes frem, er det ofte opplevelser knyttet til matematikkfaget som nevnes.