• – Hva er det så i miljøet på Agder som kan forklare at vi ikke klarer å nærme oss nasjonalt gjennomsnitt på bruk av beroligende medisin eller nasjonalt gjennomsnitt på andel som kan arbeide? FOTO: Scanpix

Surt eller søtt liv på det blide Sørland?

Hvorfor er Agder best i landet til å rekruttere folk til pillebruk og trygd? I 1993 satt rapporten «Surt liv på det blide Sørland» støkk i landsdelen med sin dokumentasjon av valiumbruk og høy andel uføre. Nye rapporter har vist at det ikke er tegn til bedring.