– Hovedgrunnen for byvekstavtalenes suksess er selve samarbeids- og styringsmodellen, skriver direktør i Statens Vegvesen Bjørne Grimsrud i denne kronikken. – Hovedgrunnen for byvekstavtalenes suksess er selve samarbeids- og styringsmodellen, skriver direktør i Statens Vegvesen Bjørne Grimsrud i denne kronikken. Foto: Samuelsen, Kjetil

Byvekstavtaler gir nødvendig innovasjon og effektivitet