Vi på Agder går foran og setter standarden for hvordan vi skal drive regional utvikling, skriver artikkelforfatteren. Bildet er av Agder fylkesting. Vi på Agder går foran og setter standarden for hvordan vi skal drive regional utvikling, skriver artikkelforfatteren. Bildet er av Agder fylkesting. Foto: Jacob J. Buchard

Agder - En motor for utvikling