Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange gjelder det livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets tv-aksjon går til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser. Hele landet engasjeres: kongefamilien, regjeringen, Stortinget, fylkeskommunene, ordførerne, organisasjoner og næringsliv og ikke minst skolene.

Midlene fra tv-aksjonen skal bidra til å forebygge epidemier og behandle sykdommer i fire land: Bangladesh, Sierra Leone, Den demokratiske Republikken Kongo og Den sentralafrikanske Republikk.

Innsatsen er tredelt; flere mennesker skal testes og behandles og flere skal vaksineres. Det skal også drives informasjonsarbeid for å øke kunnskap og bryte ned stigma og skam.

I tillegg skal midlene fra tv-aksjonen bidra til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer, medisiner som ikke er interessante nok til at farmasøytindustrien vil utvikle dem.

Inge Fosselie. Foto: Arkivfoto

Siden 2003 har forskningsorganisasjonen Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI) utviklet ni behandlinger mot dødelige sykdommer og reddet millioner av liv.

Undervisningsopplegget for elever i grunnskolen gir elevene mulighet til å lære om hvordan Leger Uten Grenser behandler sykdommer og hvordan DNDI utvikler medisiner. Gjennom bilder, film og spill kan elever på alle klassetrinn kunne noe om hvordan medisiner blir laget, hvordan sykdommer smitter og hva som kan gjøres for at flere mennesker kan få livreddende helsehjelp.

Skolene er viktige av flere grunner, aller mest fordi tv-aksjonen er en rik verdistolpe i vårt norske samfunn, en tradisjon vi låner og bringer videre til neste generasjon. Leger Uten Grenser er opptatt av at det norske folk skal få økt kunnskap om arbeidet som drives. Skolene er viktige samarbeidspartnere for å spre budskapet og få kunnskapen til å feste seg.

Médecins Sant Frontieres (MSF) ble startet i Paris i 1971 av leger og journalister. Leger Uten Grenser startet i Norge i 1996. Organisasjonen har for tiden prosjekter i 86 land.

MSF er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Nøytraliteten betyr ikke at organisasjonen er stille, medlemmene snakker ut om urett som skjer over hele verden.

I år er det fem år siden mer enn 700.000 rohingyaer fra Myanmar ble drevet på flukt av militæret. Oppmerksomheten rundt dette har stilnet nå, det virker som den er helt borte.

FN har slått fast at de militære myndighetene i Myanmar driver etnisk rensing, en forbrytelse mot menneskeheten. Men det har vi kanskje glemt?

Leger Uten Grenser vil snakke om den glemte krisen, fordi det nå en gang er slik at jo flere som vet, jo færre er det som dør.

Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendig helsehjelp. Ferske tall og beregninger viser at verden risikerer å mangle 18 millioner helsearbeidere innen 2030. Hver dag dør 1700 mennesker av malaria mens tuberkulose tar over 4000. Hver dag. Før korona var tuberkulose den dødeligste infeksjonssykdommen i verden. Neglisjerte tropiske sykdommer gjør at 400.000 mennesker får funksjonsnedsettelse hvert år.

Men pengene hjelper: Malaria kan behandles ved hjelp av to tabletter som koster 10 kroner, og hiv-medisiner er 99 ganger billigere nå enn for 20 år siden.

I Den demokratiske republikken Kongo er meslinger den største trusselen. Der rykker nødhjelpsteamene ut, ofte på elendige veier i avsidesliggende områder. Lokalradio og «jungeltelegrafen» samler folk, slik at man kan vaksinere flest mulig på kortest mulig tid. På syv uker klarte man å vaksinere 30.000 mennesker. Mange av dem fikk helsehjelp for å behandle symptomene og ble isolert for å hindre smitte. Statistikken forteller at 23 millioner liv er spart de siste 20 årene takket være meslingvaksiner.

Statsforvalteren i Agder, Gina Lund, står i spissen for åretst v-aksjon i Agder. Med seg har hun Agder fylkeskommune, skole- og næringslivet på bred front, toppidretten, de frivillige organisasjonene, legeforeningen og UiA. De skal sørge for at mange av oss kommer oss ut med bøsser på årets viktigste søndagstur 23. oktober. Vi inviteres ut på tur for å være feltarbeidere for én dag for Leger Uten Grenser. Når vi går fra dør til dør, kan vi tenke på at vi i denne «enden» gjør så godt vi kan for å styrke arbeidet økonomisk. I den andre «enden» – ute i felt – er leger, sykepleiere, spesialister i logistikk; alle yrkeskategorier – i arbeid for å redde liv og sikre helsehjelp.

I dette perspektivet er søndagsturen vår 23. oktober livsviktig.

* Vi skal ha trøkk i arbeidet med tv-aksjonen. Vi skal vise oss selv, hverandre og omverdenen hva vi kan få til når vi løfter i flokk, erklærer Gina Lund.

* Vi i Agder skal levere, «best year ever,» slår hun fast.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.