• – Vindkraft krever en grunnleggende politisk debatt. Helt grunnleggende handler det om å spørre: Er det verdt det? For hva og for hvem? spør kronikkforfatterne. FOTO: Witzøe, Torbjørn

Vindkraftens politiske veiskille

Det er nå vindkraftpolitikken utformes. Debatten i norsk offentlighet viser at et behov for avveining av grunnleggende verdier før dannelsen av en nasjonal vindkraftpolitikk.