• Det er en kjensgjerning at hvis vi har mange som arbeider frivillig deltid, vil dette også bidra til ufrivillig deltid, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Heltidskultur i kommunene

Et viktig satsingsområde for å møte dagens og morgendagens utfordringer.