• Tilbakeskuende holdninger og kjønnsroller er en del av problematikken. Det samme er uviljen mot kvinnelig ledelse i en del små bedrifter, skriver kronikkforfatteren om utfordringene med å få kvinner i ledende stillinger. FOTO: Mike Tombs

Kvinner i ledelse i nye Agder

Det har handlet om å få flere kvinner i lederjobber noen år nå. På Sørlandet er vi liksom ikke helt i mål.