• Todda-prosjektet fremstår som et vinn-vinn-prosjekt, skriver artikkelforfatterne. Tordenskjoldsgate skole er den gule bygningen midt i bildet.

Instrumentopplæring forbedret klassemiljøet

Kulturskolelærere underviste tredjeklassinger ved Tordenskjoldsgate skole i ett år. Todda-prosjektet er et eksempel til etterfølgelse for andre skoler.