– Meldingen trekker frem kystkulturen som et særlig satsingsområde. I den forbindelse fremheves nytt bygg for kulturhistorisk formidling på Odderøya. At bygget omtales i meldingen er en viktig milepæl, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra arkitektkonkurransen og viser ett av forslagene, kalt Navet. – Meldingen trekker frem kystkulturen som et særlig satsingsområde. I den forbindelse fremheves nytt bygg for kulturhistorisk formidling på Odderøya. At bygget omtales i meldingen er en viktig milepæl, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra arkitektkonkurransen og viser ett av forslagene, kalt Navet. Foto: Konkurransemateriale

Musea i samfunnet