Vi må ta inn over oss at den største trusselen mot norsk oljeindustri er økte internasjonale klimaambisjoner og ønske disse velkommen, skriver artikkelforfatteren. Vi må ta inn over oss at den største trusselen mot norsk oljeindustri er økte internasjonale klimaambisjoner og ønske disse velkommen, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Se til Danmark