Ulikhet i levekår – og hva så?

– Styrken i de sosiale og økonomiske forskjellene gjør seg ikke gjeldende som naturlover, men langt på vei som et resultat av politisk vilje og politiske vedtak – både på kommunalt og nasjonalt plan, skriver professor På Repstad i en kommentar til Fvns reportasjer om ulikhet.

Fædrelandsvennen har i grundige og interessante reportasjer satt søkelyset på sosiale og økonomiske forskjeller i Kristiansand. Innfallsvinkelen er stort sett å dokumentere de betydelige forskjellene som finnes mellom geografiske områder.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.