– Det andre særtrekket vi finner er at jo eldre folk er, jo høyere er andelene som rapporterer tilfredshet, deltakelse i aktiviteter, inntak av sunn mat, støttende vennskap med mer, skriver kronikkforfatteren. – Det andre særtrekket vi finner er at jo eldre folk er, jo høyere er andelene som rapporterer tilfredshet, deltakelse i aktiviteter, inntak av sunn mat, støttende vennskap med mer, skriver kronikkforfatteren. Foto: Hanne Christine J. N. Borø

Viktige funn fra Fylkeshelseundersøkelsen 2019