• .. Mange opplever at berørte innbyggere kommer for sent på banen og at deres argumenter ikke blir hørt, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Kjetil Samuelsen

En skapende by med ambisjoner og åpenhet

Kristiansand er en trivelig kommune å bo i. Kommunens mål er knyttet til viktige satsningsområder som samskapning, kompetanse, kvalitet og deltakelse og tilhørighet.