• – Norge er på bunn nivå i utviklingen av tjenester innen barnepalliasjon. Dette bekreftes enda en gang i forskning, skriver Natasha Pedersen FOTO: Scanpix

Norge på bunn-nivå i barnepalliasjon

Den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn og deres familier er dårligst i Norge sammenlignet Europeiske land.