• – Det er slett arbeidsgiverpolitikk å satse på et system der ansatte som skal hjelpe andre ut i jobb, selv kun har jobbtrygghet for 4 år av gangen, skriver forfatterne av denne kronikken. FOTO: Holm, Morten / Scanpix

La arbeids-og inkluderingsbedriftene våre få gjøre jobben!

Nav-tiltakene avklaring og oppfølging ble for 5 år siden besluttet satt ut på anbud av regjeringen.