Rusbehandling i sjukehusvesenet

Utan eigenmotivasjon oppnår ingen varig endring. Samfunnet, og den pårørande, må sleppe kontrollen, og den rusmiddelavhengige mestre sitt russug, skriv forfattaren. Foto: Shutterstock