Hendelsen ble direkteoverført på facetime og filmer av hendelsen er spredt i sosiale medier.

Politimesterens svar på mine spørsmål i fvn 4. juli var dessverre så selvfølgelige de kunne vært skrevet av en medierådgiver hvis ønske var å kvele debatten. Men denne debatten må ikke kveles, fordi den berører både barn, foreldre og besteforeldre.

«Kikkeren» i deg som leser disse sakene og dette innlegget lurer kanskje mest på hvilket forferdelig miljø som omtales hvor det utøves vold og voldsfilmer deles i sosiale medier. Du lurer kanskje på hvilket land og hvilken bydel disse menneskene kommer fra. Det skal jeg gjerne svare deg på: De kommer fra din bydel, fra ditt land, og de er våre ungdommer.

Du lurer kanskje på hvilket land og hvilken bydel disse menneskene kommer fra. Det skal jeg gjerne svare deg på: De kommer fra din bydel, fra ditt land, og de er våre ungdommer.

Det er klart disse sakene er «svært krevende å etterforske». Og det er klart ikke politiet kan «løse dette problemet alene». Det har ingen heller hevdet.

Men når spredning av ulovlige filmer deles og spres i sosiale medier, og politiet ikke har ressurser til å avdekke, stanse og forebygge det, så rokker det ved den alminnelige rettsfølelsen. Og når 10-15 ungdommer er til stede og i større eller mindre grad medvirker til at en 13-åring blir banket opp, da er det et sikkert tegn på at vi må jobbe proaktivt inn mot ungdomsmiljøene for å forebygge (ny) kriminalitet og annen uønsket adferd.

foto
Advokat Eirik Glad Balchen har bistått 13-åringen som ble banket opp i Sørlandsparken. Foto: Eivind Kristensen

Foreldre må våge å prate med barna sine om digitale vaner og hva som skjer i sosiale medier og i det virkelige ungdomsliv. Foreldre må tette egne hull i den digitale kompetansen for å forstå hvordan sosiale medier fungerer. Ikke vær naiv og tenk at dette ikke omhandler ditt barn, for det kan det godt gjøre – uansett hvor skoleflink og pliktoppfyllende barnet ditt er.

Ikke vær naiv og tenk at dette ikke omhandler ditt barn, for det kan det godt gjøre – uansett hvor skoleflink og pliktoppfyllende barnet ditt er.

Men foreldrene er ikke ute på gata når ungdommene treffes. Ikke alle foreldre klarer å følge med på sosiale medier, og ikke alle barn tar «praten» med sine foreldre om hva de kommer over og følger i sosiale medier. Så politimesteren kan ikke bare henvise til samarbeid og utfordringer andre steder.

Politiet har en forebyggende avdeling i Kristiansand med politikontakter som har ansvar for oppfølging av ungdom under 18 år. Disse kontaktene kan telles på en hånd, og de er knyttet opp mot skoler og bydeler.

Mener politimesteren at man har tilfredsstillende oppfølging av de ungdommer som forebyggende avdeling i politiet ønsker oppfølging på, og hvordan møter man disse nye utfordringene med sosiale medier og mindre transparente miljøer?

I tillegg til spredning på sosiale medier og internett, fremkommer stadig rapporter om uro blant ungdom på ulike steder i Kristiansand sentrum og Sørlandsparken.

Politimesterens svar på mine spørsmål i fvn 4. juli var dessverre så selvfølgelige de kunne vært skrevet av en medierådgiver hvis ønske var å kvele debatten. Men denne debatten må ikke kveles.

Et godt proaktivt forebyggende arbeid handler om å innhente informasjon fra ungdommen, møte ungdommen der de er og på deres premisser for å skape relasjoner og anerkjennelse, og bruke den informasjonen man får til å avverge negativ utvikling og lovbrudd.

Det er mitt inntrykk at politietaten på Agder er på en minimumsbemanning. Oppstår akuttsituasjoner, må ressurser fra andre avsnitt settes inn for å avhjelpe i akuttsituasjonen. Og det ligger i politiets natur at akuttsituasjoner oppstår.

Skadelidende blir de avsnitt hos politiet hvor det i mindre grad oppstår akuttsituasjoner. Et godt eksempel – forebyggende avdeling.

Konsekvensen er at det ikke er ressurser til å møte ungdommen der ungdommer er, og på deres premisser. Da får man ikke innhentet informasjon og jobbet proaktivt med å forebygge og forhindre uønsket adferd, men man kommer bakpå og kommer først inn i sakene når skaden er skjedd. Forebyggingsbiten forsvinner, og det handler om å etterforske og avdekke begått kriminalitet.

Så jeg vil ønske meg politimesterens svar på om man er tilfreds med de ressurser man har til forebyggende avdeling og forebyggende arbeid, og gjerne en avklaring på i hvilken grad, og på hvilken måte, politiet har (og bruker) tilstrekkelig ressurser til oppsøkende forebyggende arbeid på disse stedene som stadig gjengis som åsteder før episoder oppstår?

Om min bekymring rundt de mangelfulle ressursene til forebygging i Agder politidistrikt stemmer, må vi tørre å prate om det. Tar jeg feil, vil jeg tro Agder politidistrikt har all interesse av å få det belyst i større skala.

Selv om politidistriktene er bundet av de prioriteringslister de får fra høyeste hold, står vi nå i en situasjon som krever handling gjennom grundig og langsiktig forebyggende arbeid i samarbeid mellom foreldre, skoler, kommune og politi. At det ikke kan måles i antall oppklarte saker får så være. For nødvendige ressurser må på plass for å snu trenden. For ingen vet hvem som blir den neste 13-åringen, og om den 13-åringen tør fortelle hva som skjedde. Inntil da spres de ulovlige voldsfilmene av den grusomme hendelsen i Sørlandsparken «i beste velgående» på sosiale medier.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.