Allerede i ingressen hevder dere at jeg har benyttet Fvns sjanse til å åpenbare mine triste holdninger til LHBT-gruppen. Faktisk hadde jeg ikke fått med meg at det forelå en slik invitasjon. Jeg skriver ikke på oppfordring, bare når noe engasjerer meg. Hvis dere hadde lest mitt innlegg grundig, ville dere ha sett at min respekt og mine ønsker for denne gruppen er positiv.

I begynnelsen av tenårene ble jeg klar over hva homofili var, og har siden hatt forståelse og innlevelse i deres situasjon. I 1954 var jeg 22-årig sykepleierstudent i Oslo. Nettopp dette året gikk bispemøtet imot å oppheve lovbestemmelsen om straff for homoseksuelle handlinger. Denne avgjørelsen var jeg imot, og var skuffet over biskopene. Da Kim Friele ble begravet fra Oslo domkirke, var det vanskelig å holde tårene. Tanken på alle gangene hun ble spyttet på, dyttet og slått -. En sterk og ærlig person. Hun fortjente en verdig avslutning.

Men slik jeg tolker dere, går det ikke an å ha venner eller kjente hvis man ikke aksepterer alle deres ønsker og krav.

Som konservativ ønsker jeg Bibelen som rettesnor for mitt liv. Da betyr begrepet FRI noe annet for meg enn de liberale. Deres FRIs ideologi står i strid med Guds ord. Som jeg framhevet i min artikkel, vet også dere hva Bibelen sier om ekteskapet. Er det da naturlig at kirkens ledere velsigner det Bibelen sier er synd?

For bare noen få år siden var de 12 biskopene enige i at nettopp dette ville være kirkesplittende vranglære. Hva har skjedd?

Videre står det: «Det skal komme en tid da folk ikke tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læren etter den andre, slik de selv finner for godt». Derfor lever mange konservative homofile singel. De hevder at de likevel har et fullverdig liv.

Tydeligvis er dere ikke særlig begeistret for Stærks uttalelser, og mener at han verken er modig eller nyskapende. Jeg liker oppriktighet. Og når det gjelder norske kvinner og underdanighet, er jeg uten erfaring. Har kun sett det på trykk. Hvis dere har lest hele Bibelen, vil dere vite hvordan Jesus ser på kvinnens verdi. Han sier også: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann eller kvinne. De er alle en i Jesus Kristus. Altså ingen favorisering av konservative eller menn.

Så var det den delen av gruppen T-en står for, nemlig trans. De trenger virkelig innlevelse og omtanke, og de har krav på den desidert beste hjelpen, både fysisk og psykisk. Men forskningen viser at enkelte begynner med behandling for tidlig, da kan hjelpen bli en tragedie. Det har vi eksempler på.

Avslutningsvis – jeg har verken krav eller tro på at dere aksepterer mitt bibelsyn, men jeg forventer respekt. Den må være gjensidig uansett hvor vi står, hvis vi ønsker et demokratisk samfunn. Mitt inntrykk er at dere er svært opptatt av mangfold, men den skal være på deres premisser Man kan ikke forvente at alle skal være enig i alt. Ingen gruppe kan kreve monopol på verdivalg.