Verdiskaping og naturødeleggelse – to sider av samme sak, eller?

foto
Begreper som «næringspark/vekstpark» er jo ikke parker – det er positive begreper som grønnvasker de irreversible naturødeleggelsene, skriver forfatterne. Bildet viser Jåbekk næringspark i Lindesnes. Foto: JARLE R. MARTINSEN