Er havvind en gangbar vei i ny energiproduksjon?

Kart hentet fra Miljødirektoratets høringsnotat om Vidar, et havbasert vindkraftverk nord i Skagerrak, publisert 1. desember. Vindparken ligger over grensen til Sverige, kartet viser avstander til kysten i Norge. Foto: Anne Elisabeth Katmo