I Helsefellesskapet deler vi en felles erkjennelse: Agder trenger å tiltrekke seg flere dyktige medarbeidere innen helse. I tillegg til å lokke dem til oss ferdig utdannet, legger vi også opp til at de kan utdannes i vår region. Gjennom UiO Campus sør vil Sørlandet sykehus fra høsten 2023 utdanne egne leger, skriver administrerende direktør på Sørlandet sykehus Nina Mevold (t.v.) og rådmann i Kristiansand Camilla Dunsæd, i denne felles kronikken. I Helsefellesskapet deler vi en felles erkjennelse: Agder trenger å tiltrekke seg flere dyktige medarbeidere innen helse. I tillegg til å lokke dem til oss ferdig utdannet, legger vi også opp til at de kan utdannes i vår region. Gjennom UiO Campus sør vil Sørlandet sykehus fra høsten 2023 utdanne egne leger, skriver administrerende direktør på Sørlandet sykehus Nina Mevold (t.v.) og rådmann i Kristiansand Camilla Dunsæd, i denne felles kronikken. Foto: Jacob J. Buchard

Helsefellesskap – reell samhandling