Hans Nilsen Hauge og hans gjerning

Hans Nielsen Hauge møtte folk på like fot. Han tok del i arbeidet når han kom til ein gard. Andakten høyrde kvelden til. Guds ord frå Hauge sin munn høyrdest sannare ut enn om dei kom frå ein prest som såg på yrket som eit levebrød, skriv forfattaren. Dette er Adolph Tidemand sitt bilete «Haugianerne». Foto: ntb