• Kommunestyret i Songdalen kommune diskuterte 22. juni 2016 sammenslåing med Kristiansand og Songdalen. Artikkelforfatterne mener vedtaket ble mistolket av de som ønsket en storkommune. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Demokrati?

8. juni 2017 vedtok Stortinget, med overvekt på 1 røyst, å leggje ned 4 kommunar i Vest-Agder. Forarbeidet var alt anna enn ordinært.