• – Vårt formål er å styrke sjøtransporten og utvikle havna til det beste for regionens næringsliv. Kanalbyen, kunstsilo og havneflytting henger derfor tett sammen., skriver havnedirektør Halvard Aglen. FOTO: Damsgaard, Vegard

Bra for havna, bra for byen

Kanalbyen, kunstsilo og havneflytting - byutvikling skaper alltid debatt. Det er bra! Men mye av det som serveres på ulike nettsider og i sosiale medier er dessverre feil.