Forslaget handla om å sikre at Agder fylkeskommune avstår fra å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som har virksomhet i konfliktområder, herunder okkuperte områder, som er i strid med folkeretten og som innebærer brudd på menneskerettigheter.

Anskaffelsesloven sier at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Dette temaet er dessverre blitt mer og mer aktuelt de siste par årene. Med flere alvorlige konflikter og kriger er det viktig å tenke over hvor offentlige midler går og hvem vi handler med.

Etter 7. oktober gikk Israel til angrep på Gaza. Konsekvensene for sivilbefolkningen mangler sidestykke i verden i dag. Hver dag dør hundrevis av sivile, flest kvinner og barn, av bomber, av infeksjoner eller av mangel på mat, reint vann og medisiner. Leger og journalister blir drept i stort antall. I skrivende stund er 23 210 mennesker drept på Gazastripa, og 59 167 er såra. Angrepene er ikke begrensa til Gaza, der Hamas styrer. Dødelige angrep på innbyggerne på den okkuperte Vestbredden har økt i et omfang som knapt er til å fatte. Og vi hører stadig flere stemmer, også fra Israels høyreekstreme regjering, som sier rett ut at palestinerne skal fordrives fra heile området.

Lisbeth Raanes Hansen, gruppeleder for Rødt, Agder fylkesting Foto: privat

Allerede i oktober slo FN alarm og ba verdenssamfunnet om å gripe inn for å stoppe grusomhetene. Det har ikke skjedd. Vi som lever i 2024 er vitner til forbrytelser mot menneskeheten. Jeg er sikker på at ettertida vil slå fast at vi har vært mer eller mindre tause vitner til folkemord.

Det er bra at Norge har gjort mer enn de fleste andre vestlige land for å få til våpenhvile. Vi kan være stolte over at et norsk legeteam fra NORWAC nå har sluppet inn på Gaza for å hjelpe, med stor fare for egen sikkerhet og egne liv. Likevel er det flaut og opprørende at flertallet på Stortinget, i denne groteske situasjonen, ikke stemte for å anerkjenne Palestina som stat, i november. Og det er påfallende hvor passive vi som nasjon er når en sammenlikner med reaksjonene på andre lands folkerettsbrudd.

Har ikke Norges regjering mot til å gjennomføre sanksjoner mot Israel, slik det var en selvfølge å gjøre mot Russland etter angrepet på Ukraina? Tør vi ikke snakke med tydelig stemme på grunn av vårt nære forhold til USA og vårt medlemskap i NATO?

Norge må gjøre mer! Regjeringa må sikre at norske våpenprodusenter ikke selger våpen eller andre militære komponenter som direkte eller via omveier havner i Israel. Norge må slutte å investere i den ulovlige okkupasjonen, og dette må regjeringa sikre gjennom tydeligere kriterier for Statens pensjonsfond utland. Sist, men ikke minst må Norge slutte å kjøpe varer og tjenester fra ulovlig okkupert jord eller fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheten i ulovlig okkuperte områder. Dette må lovfestes, i tråd med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334!

Agder må gjøre mer! Mens vi arbeider med å legge press på regjering og storting for at Norge som nasjon skal behandle Israel som en okkupasjons- og krigsmakt, kan vi styrke solidaritetsarbeidet lokalt. Vi kan fortsette å lage støttemarkeringer over heile fylket som viser at vi ikke finner oss i det som skjer. Vi kan fortsette å samle inn penger til nødhjelp. Og vi kan arbeide for at kommunene og fylkeskommunen på Agder slutter å handle varer og tjenester fra okkuperte områder der det foregår brudd på menneskerettighetene, og fra selskaper som bidrar til slike brudd. Vi vet, for eksempel, at Hewlett Packard (HP), er en viktig leverandør av it-utstyr til Agder fylkeskommune. Ansatte og elever blir tildelt pc-er fra HP. HP er blant annet direkte involvert i den ulovlige israelske bosettervirksomheten på Vestbredden.

Forslaget vårt blei dessverre ikke stemt over i denne omgangen. I denne perioden har fylkestinget et tydelig blått flertall. Flertallet, som visste at deres budsjettforslag ville bli vedtatt, bestemte at budsjettforslag fra opposisjonspartiene bare skulle stemmes over som heile pakker. Dermed var det umulig å stemme for enkeltforslag. Vi fikk derfor ikke vite om det var støtte i fylkestinget for et høyaktuelt og viktig forslag om bedre etisk standard i innkjøpspolitikken.

Vi foreslo at fylkeskommunen skulle ta tak i dette gjennom Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA). Dette er et innkjøpssamarbeid som består av Agder fylkeskommune og samtlige 25 kommuner. Spørsmål om å sikre en innkjøpspolitikk som ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd må reises på nytt, i første møte i 2024. Jeg håper flertallet vil sørge for en etisk og rettferdig innkjøpspolitikk. Vi i Rødt oppfordrer kommunepolitikere i alle 25 kommuner på Agder til å stille tilsvarende spørsmål og gjøre gode vedtak som støtter menneskerettigheter og fred.