• – Analyser av omtrent 40 000 dommer indikerer at det er kvalitetsforskjeller i tingrettene, skriver leder av Domstolkommisjonen, Yngve Svendsen. FOTO: Eivind Kristensen

Bedre rettsikkerhet med større rettskretser

Domstolkommisjonen la 1. oktober fram et forslag til endret domstolstruktur. Vi ønsker å styrke rettssikkerheten, sikre fortsatt høy tillit til domstolene og forbedre ressursutnyttelsen.