• I dag erkjenner vi at eldre kommer i alle aldre. Vi erkjenner at de har ulike interesser, ulike ressurser og ulike behov, skriver eldreminister Åse Michaelsen. FOTO: Arkiv

Bruke ressursene – dekke behovene

Eldre har ikke bare behov som skal dekkes. De har også ressurser som kan brukes.