• Et Agder som gjør mer for å takle klima- og miljøutfordringene vil ikke bare ta et viktig moralsk ansvar, men også skape konkurransefortrinn, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Geir Christian Johannessen

Det nye fylket trenger politikere som ser framover

Diskusjonen om og arbeidet med fordeling av arbeidsplasser mellom Aust og Vest viser at sammenslåingsprosessen vil bli krevende.