• Gro Harlem Brundtland og Jacques Delors i Frankrike i 1993. FOTO: Harald Henden

Derfor trenger Sørlandet EØS-avtalen

EØS-avtalen fyller 25 år. Det har vært 25 gode år.