«Men ungdommen da? De som ikke er narkomane, men som leker med ilden, som tester og flytter grenser. Skal vi miste vår mulighet til å fortelle dem at narkotika er ulovlig? Nei, selvsagt ikke. Narkotika vil være ulovlig både før og etter reformen,» skriver forfatterne. «Men ungdommen da? De som ikke er narkomane, men som leker med ilden, som tester og flytter grenser. Skal vi miste vår mulighet til å fortelle dem at narkotika er ulovlig? Nei, selvsagt ikke. Narkotika vil være ulovlig både før og etter reformen,» skriver forfatterne. Foto: Shutterstock

Det tunge ansvaret til Arbeiderpartiet

I disse dager samles lokalpolitikere fra hele landet seg til Norges viktigste politiske verksted, landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Å bli valgt til delegat her er en ære og et høydepunkt i enhver lokalpolitikers virke. Landsmøtet til Arbeiderpartiet har, gjennom tidene, vedtatt politiske saker og reformer som har preget Norge og hatt store innvirkninger på folks liv. Felles for sakene landsmøtet vedtar er et grunnleggende ønske om å gjøre livene lettere og bedre for alle menneskene som bor i Norge.

Arbeiderpartiet er tuftet på å gi stemme til dem som ellers ikke har stemme i samfunnsdebatten. Partiet vedtok allerede i 1935 å oppheve tukthusloven og bestemmelsene om at forsorgsmottakere ikke kunne inneha kommunale verv. Fordi vi ville gi like muligheter for alle, uansett stilling eller stand. Det er et av partiets adelsmerker. Vi passer særlig godt på de mest sårbare i landet.

Loddet til årets landsmøte er å forvalte skjebnen til lovforslaget om å slutte og straffe rusmisbrukere som bærer et gitt antall brukerdoser på seg. I dette ligger også å bære skjebnen til tusenvis av unge og eldre mennesker som ruser seg på narkotika. En radikal endring av ruspolitikken er foreslått. En dreining fra noe så lite sosialdemokratisk som uthenging og straff endres over til veiledning, omsorg og hjelp. Det tunge ansvaret til Arbeiderpartiet denne helgen er å lande dette forslaget.

En dreining fra noe så lite sosialdemokratisk som uthenging og straff endres over til veiledning, omsorg og hjelp. Det tunge ansvaret til Arbeiderpartiet denne helgen er å lande dette forslaget.

Delegatene kjenner vår historie. De har den under huden. Forsvar av de svakeste og politikk som bygger på forskning, fakta og kunnskap. Landsmøtet må ta parti med rusmisbrukerne. De som også på vår vakt har blitt fengslet og unngått. Fengslet av samfunnet. Unngått av folk flest. Med Arbeiderpartiets velsignelse. For så klart har vi visst! Men vi har ikke gjort nok for å endre på den uverdige oppførselen storsamfunnet har vist overfor de narkomane. Alle vedtak, partiprogram og arbeid i partiet de senere årene har bygget seg opp til saken landsmøtet nå står overfor. Vi må fullføre løpet og egentlig si unnskyld i samme etappe.

Men ungdommen da? De som ikke er narkomane, men som leker med ilden, som tester og flytter grenser. Skal vi miste vår mulighet til å fortelle dem at narkotika er ulovlig? Nei, selvsagt ikke. Narkotika vil være ulovlig både før og etter reformen. Vi må, som vi ellers gjør, stole på at ungdommer vet forskjell på rett og galt. Lovlig og ulovlig, på skadelig og uskadelig.

Hvis Arbeiderpartiet virkelig vil bidra til at færre unge begynner med narkotika, kan vi bekjempe nettsider og organisasjoner som helt bevisst sprer usannheter og feil informasjon om virkning og skadeomfang av særlig cannabis. Som lærer ungdommer hvordan de skal unngå ruskontrakter og manipulere urinprøver. Men igjen, vi må stole på at ungdommer vet bedre. Og de som likevel prøver hasj eller andre stoffer, må møtes med dialog og veiledning, uten et ris bak speilet.

Vi ber delegatene i landsmøtet stille seg følgende spørsmål; var det husarresten du fikk når konfliktnivået var høyt i din ungdomstid som lærte deg, eller var det samtalene og diskusjonene dere hadde når konfliktnivået var lavt som lærte deg? Var det mistro og straff som funket, eller veiledning og tillit?

Vi ber delegatene i landsmøtet stille seg følgende spørsmål; var det husarresten du fikk når konfliktnivået var høyt i din ungdomstid som lærte deg, eller var det samtalene og diskusjonene dere hadde når konfliktnivået var lavt som lærte deg?

Vi velger oss humanitet fremfor brutalitet. Vi velger oss kunnskapsbaserte avgjørelser fremfor antakelser, og vi velger oss solidaritet med de som trenger det mest.

Det er ikke frykten for å bli kriminelle som gjør at de fleste ungdommer ikke bruker narkotika. Det er fordi de vet bedre! Ungdommer vet at narkotika er skadelig. Og ulovlig. Vi kan ikke ha så liten tiltro til dagens unge at vi tror de vil ruse seg som aldri før på grunn av denne lovendringen.

Lovendringen er for å ivareta de aller mest sårbare blant oss. Lovendringen i seg selv utgjør en stor endring, men i en reform må også andre aspekter tas med. Arbeiderpartiet har en historisk mulighet til å sikre flertall på Stortinget for å løfte forebygging, sosialpolitikk og større overføringer til kommunene i et tverrpolitisk kompromiss. Da blir saken en rusreform, og den vil ha Arbeiderpartiets stempel over hele seg.

Et forsterket forebyggende apparat vil dessuten hjelpe våre unge med det som virkelig er deres store utfordringer; selvskading, ensomhet, prestasjonspress, spiseforstyrrelser, seksuell usikkerhet og selvmordstanker. Lovendringen må inngå som en del av kompromisset. Det tunge ansvaret som hviler på helgens landsmøte, bør egentlig være en enkel beslutning. Fordi vi er sosialdemokrater. På lag med de som trenger oss mest, og med tillit til at ungdommen, som vi har gitt verdens beste utdanning, fortsatt beholder sine kloke hoder. En lovendring som foreslått gjør ikke norske ungdommer mer dumdristige. Ingen forskning kan vise til at en lovendring som foreslått vil stimulere våre ungdommer til å begynne ruse seg på narkotika.

En lovendring som foreslått gjør ikke norske ungdommer mer dumdristige. Ingen forskning kan vise til at en lovendring som foreslått vil stimulere våre ungdommer til å begynne ruse seg på narkotika.