– Noreg har òg hatt sine mislukka IT-prosjekt innan Forsvaret, Politiet og NAV. Ingen ting tydar på at det vert enklare innan helse. Og personvern vågar eg berre å nemna i denne artikkelen, skriv kronikkforfattaren. – Noreg har òg hatt sine mislukka IT-prosjekt innan Forsvaret, Politiet og NAV. Ingen ting tydar på at det vert enklare innan helse. Og personvern vågar eg berre å nemna i denne artikkelen, skriv kronikkforfattaren. Foto: Heiko Junge /

Akson – felles kommunal pasientjournal