KMV-tomta i Kristiansand gir en fantastisk og bærekraftig mulighet for en havneløsning som omfatter gods- og passasjertrafikk via ferje samt en containerhavnløsning knyttet direkte opp til jernbanespor, skriver innsenderne. Skissen fra konsulentselskapet Asplan Viak viser en mulig løsning for konteinerhavn på KMV-området. KMV-tomta i Kristiansand gir en fantastisk og bærekraftig mulighet for en havneløsning som omfatter gods- og passasjertrafikk via ferje samt en containerhavnløsning knyttet direkte opp til jernbanespor, skriver innsenderne. Skissen fra konsulentselskapet Asplan Viak viser en mulig løsning for konteinerhavn på KMV-området. Foto: Marin Castberg/Asplan Viak

Konteinerhavn og fergehavn på KMV-tomta til en brøkdel av prisen... – ja takk begge deler!