– Dersom det såkalte «fremtidsfaget» skal sikre allmenndannelsen hos den oppvoksende slekt, får vi en generasjon som kanskje er «metodisk dannede», men som mangler faglig forankring, og blir som et tre uten røtter, skriver forfatterne, og spør: Er dette kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? – Dersom det såkalte «fremtidsfaget» skal sikre allmenndannelsen hos den oppvoksende slekt, får vi en generasjon som kanskje er «metodisk dannede», men som mangler faglig forankring, og blir som et tre uten røtter, skriver forfatterne, og spør: Er dette kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? Foto: Berit Roald / NTB

Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen?